Fix Lỗi Do Hack

17
9392

Lưu Ý : AD Ghi Tải Gì Thì Click Tải Cái Đó Thôi Nhé
Mật Khẩu Giải Nén : 123 ->Nếu Có
Link Hỏng Vui Lòng Để Lại Bình Luận ADMIN Fix
1. Full Driver
Full Driver V1->Click Download 
Full Driver V2->Click Download 
2. DirecX
DirecX Full ->Click Download 
 DiretX Win7 Click Download 
3.Visual C++
VC X86 2015-2019 ->Click Download 
VC X64 2015-2019 ->Click Download 
VC X86 2013 ->Click Download 
VC X64
2013->Click Download 
4.Net Framework
4.8 ->Click Download 
5.ERRO File .DLL
Thiếu File .DLL Nào Thì AE Tải Về Nhé
cjzc.dll
Click Download 
DX11.dll Click Download 
6
. Fix Màn Hình Đen ->Black Screen
V1 Click Download

7. Fix 98% PUBG Mobile
V1 Click Download
17 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây