Locale NTLEA

0
208Locale NTLEA Click Download
Hướng Dẫn Cài Đặt
1.Mở Tệp Locale ->Chạy File ->NtleaGUI = Run as administrator


2. Chọn ->Install-> Sau Đó Ok


3.Chạy Hack Bằng Phần Mềm Locale 
 

4.Chọn Chinese Như Ảnh – Sau Đó Bấm Run Là XongBÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây