Hack Game For Peace PC

4
202

Sắp Cập Nhật
Để Hack Thành Công 100%
Vui Lòng Cài Đặt Đầy Đủ Driver
Hack Chưa Kiểm Duyệt Lưu ý Khi Sử Dụng
1.Tải Full Driver Click Download 
 2.Locale  Click Download 
3.Download Hack
Sắp Cập Nhật
Sắp Cập Nhật


1.Lỗi Thiếu File dll Click Download 
2.Lỗi Màn Hình Đen Click Download 
3. Tải Game PUBG Timi Click Download 

Phần Mềm Hỗ Trợ 
FAKE IP + FAKE MAC Nếu Hack Bị Khóa Click Download 
Đóng băng Bảo Vệ Máy Tính Click Download 
OBS Live Stream Click Download 
Ultraview Hỗ Trợ Hack Click Download 
Đổi Giọng Nữ Khi Chơi Game Click Download 

 Hướng Dẫn Cài Đặt Hack 
 Bước 1 : Cài Đặt  Full Driver
 Bước 2 : Chạy Hack Bằng Locale


Bước 3. Chọn Chinese (Simplified,PRC)
Run as an administrator
Rồi -> Save Như Ảnh Dưới

Bước 4 . Vào Game Rồi Open Hack
PHÍM HOME : ẨN HACK
Phím END : TẮT HACK

4 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây