Để Hack Thành Công 100%
Vui Lòng Cài Đặt Đầy Đủ Driver

Vui Lòng Chơi Acc Phụ Test Hack Trước

Bước 1. Full Driver Click Download 
Bước 2. Locale Net Click Download 
Đổi Ngôn Ngữ China ->Máy Nhà
Bước 3. Lựa Chọn 1 Loại Hack Mà Quẩy

V18 Click Download
V17  Click Download
V16  Click Download
V15 Click Download
V14 Click Download
V13 Click Download
V12 Click Download
V11 Click Download -> Video Hướng Dẫn
V10 Click Download -> Video Hướng Dẫn
V9 Click Download -> Video Hướng Dẫn
V3 Click Download -> Video Hướng Dẫn
V2 Click Download -> Video Hướng Dẫn

1.Tải Game Knives Out Click Download 
2.Lỗi Thiếu File dll Click Download 
3.Lỗi Màn Hình Đen Click Download 

Phần Mềm Hỗ Trợ 
FAKE IP Khi Trang Web Không Vào Được  Click Download 
Đóng băng Bảo Vệ Máy Tính Click Download 
OBS Live Stream Click Download 
Ultraview Hỗ Trợ Hack Click Download 
Đổi Giọng Nữ Khi Chơi Game Click Download  Hướng Dẫn Cài Đặt Hack 
 Bước 1 : Cài Đặt  Full Driver
 Bước 2 : Chạy Hack Bằng Locale


Bước 3. Chọn Chinese (Simplified,PRC)
Run as an administrator
Rồi -> Save Như Ảnh Dưới

Bước 4 . Vào Game Rồi Open Hack
Video Hướng Dẫn Chi Tiết 


4 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây